Menu

Κατοικίες ημιαυτόνομης διαβίωσης

Κατοικίες ημιαυτόνομης διαβίωσης

Ο Σύλλογός μας πιστεύει ότι η φροντίδα καθώς και η δαπάνη για τα άτομα  με αναπηρίες (Α.με Α.) αποτελεί διαρκή κοινωνική επένδυση και μέτρο αξιολόγησης  μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Σήμερα δεν γίνεται πλέον δεκτή η παλαιά αντίληψη και μεθόδευση της αντιμετώπισης των Α.με Α. κατά τρόπο ‘ιδρυματικό’, μονόπλευρο, φιλανθρωπικό ή καταδικαστικό. Δίνεται  έμφαση στη μεγάλη αξία της κοινωνικής τους ένταξης. Κατά συνέπεια, η σύγχρονη κοινωνία οφείλει  να αξιοποιήσει συστηματικά το δυναμικό τους μέσα  από την ενεργό συμμετοχή τους και τον ανυπόκριτο σεβασμό της ιδιαιτερότητάς τους. Είναι επίσης γεγονός ότι τα άτομα  με αναπηρίες και ειδικά τα άτομα με νοητική υστέρηση χρειάζονται μόνιμη υποστήριξη και παρακολούθηση σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι επωμίζονται τη δια βίου φροντίδα και επιμέλεια των ατόμων αυτών. Έρχεται όμως η στιγμή που οι γονείς λόγω φυσικής αδυναμίας  τους ή και απουσίας τους, αδυνατούν να συνεχίσουν το δύσκολο έργο της φροντίδας των ατόμων αυτών.

Παλαιότερες έρευνες στην Αγγλία έχουν καταδείξει ότι το 40% των Α.με Α. έχουν γονείς ηλικίας άνω των 60 ετών και ότι το 10% των Α.με Α. έχουν γονείς ηλικίας άνω των 70 ετών. Η δική μας εμπειρία καταδεικνύει ότι στον πληθυσμό των 100 εξυπηρετουμένων από τις υπηρεσίες μας ατόμων, περίπου το 30% ανήκουν σε μονογονεϊκές οικογένειες, το 25% συμβιώνουν με υπερήλικες γονείς και ένα ποσοστό γύρω στο 5% ζουν μόνοι τους (υπό την επίβλεψη κάποιων συγγενών).

Η δημιουργία δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης στον Ελλαδικό χώρο είναι μια έννοια σχετικά καινούργια.  Η παραπομπή σε χώρους ιδρυματικούς παλαιότερα ήταν η μόνη λύση για τα άτομα που αντιμετώπιζαν πρόβλημα διαβίωσης αφού είχαν στερηθεί το υποστηρικτικό οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η προσπάθεια του Συλλόγου μας για την ανέγερση των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) επικεντρώνεται στο στόχο της δημιουργίας αξιοπρεπών και ειδικά διαμορφωμένων χώρων προκειμένου τα άτομα που θα ζήσουν εκεί να νιώθουν ότι βρίσκονται σ’ ένα οικογενειακό και ασφαλές περιβάλλον.

Οι 9 στέγες των 9 ατόμων, όπου θα κατοικούν με την παρουσία των ειδικών φροντιστών τους, θα δώσουν την δυνατότητα στα Α.με Α. που θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της αποξένωσης μετά τον θάνατο των οικείων τους,  να συνεχίσουν τη ζωή τους κάτω από ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες.

Η κάθε ΣΥΔ περιλαμβάνει ατομικούς κοιτώνες, εξοπλισμένους και λειτουργικά διαμορφωμένους με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες  των ενοίκων τους, ατομικό WC, ευρύχωρο χώρο υποδοχής, κουζίνα και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Η δημιουργία της συγκεκριμένης δομής υλοποιείται ήδη σε έκταση 22 στρεμμάτων, στην οποία λειτουργεί το Κέντρο Απασχόλησης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.με Α. «Το Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη”.

Μετά την πρώτη στέγη, που εγκαινιάσθηκε το Μάρτιο 2006, ακολούθησαν άλλες 2 στέγες που λειτουργούν από τον Απρίλη 2012 και μια 4η στέγη που θα λειτουργήσει σύντομα. Η πολύτιμη εμπειρία από τη λειτουργία των στεγών  αξιοποιείται δημιουργικά κατά τον σχεδιασμό των αναγκαίων βελτιωτικών κινήσεων. Η καινοτομία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι στην ίδια έκταση συνυπάρχουν οι χώροι όπου τα άτομα απασχολούνται καθημερινά και συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες και σε μία κοντινή σχετικά απόσταση βρίσκονται τα «σπίτια» τους. 

4η Κατοικία Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - «Το όνειρο παραμένει ζωντανό» ...περισσότερα


Background Color:
 
Background Pattern:
Reset